Terug naar overzicht

Vakopleiding, algemene informatie

Volgens de Wet Wapens en Munitie (WWM) is voor bedrijfsmatige handelingen met vuurwapens, munitie, luchtwapens en airsoftwapens een vergunning (erkenning WM16) nodig.

Deze erkenning is nodig voor de handelingen die in het wetsgedeelte Circulaire Wapens en Munitie (CWM) art. 1.4.3 worden omschreven als:

  • wapens of munitie vervaardigen, transformeren of in de uitoefening van een bedrijf uitwisselen;
  • verhuren of anderszins ter beschikking stellen;
  • herstellen, beproeven of verhandelen.

Wilt u een erkenning aanvragen, dan kan dit bij de afdeling ‘korpscheftaken’ (of ‘bijzondere wetten’) van de politie. U moet hierbij aantonen dat:

  • u voldoet aan de eisen van zedelijk gedrag;
  • er geen vrees bestaat voor misbruik;
  • u tenminste 18 jaar bent;
  • u niet veroordeeld bent voor een aantal misdrijven in binnen- en buitenland;
  • u voldoet aan de eis voor vakbekwaamheid.

Kijk voor meer details op ‘Wet- en regelgeving’.

Technology Service Point
Maasstraat 22 
7071 VR 
Ulft
+31 (0)315 - 686280
info@technologyservicepoint.nl

VVJS logo lang3